Templomi kórus

Ünnepi szentmisék alkalmával a kórusunk többszólamú énekkel kíséri a liturgiát.

A kórus vezetője Deák Csaba karnagy.

Énekelni szerető új tagokat szerettel várnak.