Világi elnök

Baczkó Balázs

Gazdasági tanács

Pető Gábor atya plébános
Baczkó Balázs világi elnök
Kisné Lovász Zsuzsanna pénztáros
Soós Árpád gazdasági felügyelő

Lelkipásztori tanács

Baczkó Balázs világi elnök
Kisné Lovász Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

1. Liturgikus munkacsoport

Deák Csaba
Huszár Attila
Jagiello Ádám
Olgyay Bálint
Soós Árpád

2. Hitoktatási munkacsoport

Baczkó Beáta
Szabadosné Horváth Erika
Lukács-Kéméndi Ágnes
Olgyay Bálint

3. Családpasztorációs munkacsoport

Baloghné Szekeres Anikó

4. Karitatív munkacsoport: (Karitász, Kórház-, beteglátogatás )

Juhász Bence

5. Kommunikációs munkacsoport:

Kun Csongor
Héray Katalin