Mária Légió

Közösségünk célja, hogy apostolkodásunkkal minél több embert elvezessünk, vagy visszavezessünk a hithez, Mária szelídségével és alázatával, Krisztushoz. – Jézus azt mondta apostolainak: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek!” – Ez a felszólítás a ma élő katolikusokra, ránk is vonatkozik, hiszen Krisztus Egyháza belőlünk, az egyházközségek tagjaiból áll.

Tapasztalataink szerint a hit gyakorlásától eltávolodott emberek között egyre többen vannak, akik szívükben már visszatérnének, de nem tudják, merre induljanak. Meg kell szólítani őket, beszélni nekik Jézus irgalmas, megbocsájtó, örök szeretetéről. Szt. Jakab apostol levelében ezt írja: „a hit is, ha tettek nem származnak belőle, magában holt dolog.” Máté 7/21-ben ezt olvashatjuk: „Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja Nekem: – Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.” Ne engedjük, hogy a szekták elvigyék az Isten iránt érdeklődő embereket tévtanaik irányába! Ne féljünk cselekedni, ne féljünk hitünket embertársaink előtt megvallani! A Mária Légió keretei között erre nagy lehetőségünk van, éljünk vele. Egyik Légiós imánkban többek között azt kérjük az ÚRTÓL: „Tégy hitünkben bátrakká: szent nyugtalanság hajtson minket ügyedért, elszánt lépésekre is a Te dicsőségedre és a lelkek megmentésére.”

Mária légió

A közösség tagjai, mi, már megtapasztaltuk, a hétről-hétre megtartott imádságos együttlétünk eredményeként, a Szűzanya oltalmában és segítségével, hogy bátrabbak lettünk hitünk megvallásában, egyre kevésbé zavar bennünket az, hogy mit gondolnak az emberek, meghallgatnak vagy elutasítanak bennünket. Sok kisebb-nagyobb csodának lehettünk így már részesei. Szeretettel várunk közösségünkbe minden érdeklődőt a plébániára, a heti összejövetelünkre.

Heti összejövetelünk: minden csütörtökön 18:30-tól a csömöri plébánián.

Vándoroltatjuk a Szent Család szobrot

A Mária Légiósok azzal a szándékkal indították el a Szent Család vándorszobrát, hogy minél több családban legyen legalább egy ima, amit az egész család egyszerre, együtt mond el.

Javaslatunk a közös imára a mellékelten található szentkép hátulján olvasható „Ajánljuk családunkat Szent József oltalmába” c. ima elmondása is lehet. Egy ilyen képet minden család tartson meg magának, hogy a szobor továbbadása után is megmaradjon, imádkozható legyen.

Mint tudjuk, azokban a dolgokban, aminek a keserveit már magunk is átéltük, megértőbbek vagyunk, jobban át tudjuk élni a másik gondjait.

Ezért fordulhatunk bizalommal problémáinkkal a Szent Családhoz, hiszen ők átéltek szinte minden nehézséget ami az életben adódik. Megélték a gyermekvállalás nehézségit; – nem lehettek otthon, amikor a gyermek Jézus megszületett; – üldözték őket, és a piciny gyermekkel Egyiptomba kellett menekülni, majd évek múlva újból útra kelni, és Názáretben új otthont kialakítani; – a zarándok úton Jeruzsálemben elszakadtak egymástól, és harmadnapra találtak rá Jézusra. Megélték az apa, a családfő elvesztését, majd a Szűz Anya az egyetlen szeretett gyermekének hamis vádakkal való megalázását, látta szenvedéseit a kereszthordozással, kereszthalálát…

Javaslatunk, hogy a szobor 1, esetleg 2 hétig legyen egy családnál, és közben ismerőssel beszélgetve érdeklődjünk, hogy fogadják-e a szobrot? A szobor elvitele egy másik családhoz jó alkalom egy baráti beszélgetésre, ismerkedésre. Amennyiben nincs kinek átadni az ismerős kőrben, kérjük, hogy juttassák azt vissza a Mária Légiósoknak.